Jak pracuji

Jak obvykle probíhá spolupráce:

  • úvodní konzultace s rodičem/rodiči
  • setkání s dítětem ( 3 - 5x )
  • konzultace s rodičem/rodiči
  • další setkání nebo ukončení spolupráce

V telefonickém nebo mailovém kontaktu sdělíte, co vás trápí, a najdeme termín úvodní konzultace. Ta bude zaměřená na vyjasnění vašeho očekávání, probereme historii potíží dítěte, budu se vás ptát na na rodinné vztahy a další okolnosti. První setkání s dítětem probíhá buď s přítomností rodiče či bez něj, záleží na věku a potřebách dítěte. S dítětem je následně potřeba cca 3 - 5 setkání (ideálně vždy po týdnu). Poté se opět setkám s vámi, rodiči. V této konzultaci probereme, co dosavadní práce s dítětem přinesla, a navrhnu vám další postup. Pokud je to potřeba a shodneme se na tom, pokračují setkání s ditětem i nadále, v pravidelných intervalech a termínech. Spolupráce bývá ukončena ve chvíli, kdy se problém zmírní, nebo rodiče získají jistotu, že vědí, co dítě potřebuje, a jsou již schopni sami pracovat na naplnění potřeb dítěte a jeho podpoře. V případě, že bude pro dítě zvolena jako nejvhodnější terapie hrou, počítejte minimálně s 12 terapeutickými sezeními.

Nezbytnou podmínkou úspěchu terapeutické práce je důvěra a spolupráce s rodiči ve prospěch dítěte.


Neprovádím psychodiagnostická vyšetření: za tímto účelem doporučuji obrátit se na pedagogicko-psychologickou poradnu nebo na klinického psychologa, ev. pedopsychiatra.


Mgr. Petra Haasová
psycholožka, terapeutka
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!