Terapie s dětmi

Jak se liší terapeutická práce s dětmi od terapie dospělých?Lidé si někdy myslí, že dětský terapeut disponuje magickými otázkami, které dítěti vhodným způsobem položí a dítě následně sdělí své názory a potřeby. Malé dítě však žije především ve svém těle, v pocitech, nikoli "v hlavě". Nemůže tedy s námi o svém problému hovořit tak, jak to dělají dospělí. Je sice schopné verbální komunikace, jeho přirozeným vyjadřovacím prostředkem však nejsou slova, ale chování, resp. hra.

Proto dětský terapeut poskytuje dítěti různý hrový materiál (hračky, pískoviště s figurkami, barvy, keramickou hlínu aj.) a sebe jako spoluhráče, průvodce a zajišťovatele bezpečných hranic ve vztahu i prostoru. Prostřednictvím hry dítě vypráví, co prožívá, co potřebuje, čeho se mu nedostává. Terapeut dítěti v průběhu terapie umožňuje pomocí symbolického materiálu naplnit tyto potřeby. Může se tím pádem stát se také zprostředkovatelem porozumění mezi dítětem a rodičem.


Více informací k terapii hrou najdete např. zde:

 https://www.bapt.info/play-therapy/what-is-play-therapy/</p>

Mgr. Petra Haasová
psycholožka, terapeutka
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!