O mně

S dětmi různého věku pracuji již mnoho let. Jezdila jsem jako vedoucí na dětské tábory, učila jsem výtvarnou výchovu na osmiletém gymnáziu, při studiu psychologie jsem vedla preventivní skupiny dětí staršího školního věku. Vydatné zkušenosti jsem získala při práci s teenagery užívající návykové látky ve Středisku výchovné péče Klíčov. Dlouho jsem pracovala s dětmi z rodin, kde se objevilo domácí násilí, nejprve v Psychosociálním centru Acorus, poté v Centrum LOCIKA. V posledních letech se terapeuticky a poradensky věnuji také dětem v náhradní rodinné péči a jejich pečovatelům.

Bohatou studnicí zkušeností je mé vlastní rodičovství: jsem matkou tří dětí různého věku a různých povah.

Ráda pracuji s malými dětmi. Věřím, že včasná podpora jejich potenciálu prostřednictvím hry a terapeutického vztahu je léčivá, stejně tak jako včasná podpora jejich rodičů, resp. pečujících osob v roli rodičů.           


Při své práci se držím těchto pravidel:

 • V oblasti dětské psychoterapie se dále vzdělávám.
 • Pracuji pod pravidelnou odbornou supervizí.
 • Dodržuji etické zásady pro psychoterapeuty (Etický kodex EAP).
 • S osobními údaji zacházím v souladu s aktuálním zněním Zákona na ochranu osobních údajů. V úvodu naší spolupráce tedy budete požádáni o písemný souhlas se zpracováním osobních údajů.
 • Veškeré informace o klientovi a jeho rodině, které získám v průběhu terapie, považuji za důvěrné (nespadají-li pod zákonem stanovenou oznamovací povinnost). Výjimkou je konzultace případu se supervizorem, kdy však nejsou sdělovány žádné údaje, které by mohly vést k identifikaci klienta.

Vzdělání

 • 1995-2000 PF UK magisterský program, obor psychologie
 • 1996-2001 PF JU bakalářský program psychologie, obor arteterapie (sebezkušenost, teorie, supervize)
 • 1997-2001 SUR psychodynamický výcvik ve skupinové psychoterapii (SUR, 500 hodin)
 • akreditované vzdělávací programy a kurzy: Prevence drogových závislostí, Práce s časovou osou, kurs Scénotestu, Sandplaying, Relaxační techniky, Práce u hliněného pole, Attachment, Kniha života, Dítě v příbuzenské pěstounské péči, Porozumění traumatu a disociaci s pomocí neurobiologie a vztahové vazby, Práce s rodinou ohroženou CAN, Madaleine De Little: seminář použití satirovské terapie na pískovišti, Archipelago, a jiné
 • kazuistické a supervizní semináře zaměřené na terapii s dětmi a adolescenty, vzdělávací semináře z cyklu Psychopatologie pro dětské terapeuty (INDEPT)
 • Komplexní výcvik v Sandplayingu (Mgr. Alena Vávrová, 90 hodin)
 • 2018-2021 Výcvik v dyadické vývojové psychoterapi (ATTA, 280 hodin)
 • 2022-23 výcvik v terapii hrou (Play Therapy Institute, Person-center)
 • 2023 Terapeutické rodičovství- komplexní vzdělávací program pro pracovníky v oblasti náhradní rodinné péče (ATTA, 72 hod.)
Mgr. Petra Haasová
psycholožka, terapeutka
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!